Fio podnikatelský úvěr

FIO bankaI podnikatelé potřebují peníze na své velkolepé plány. Možná potřebujete i vy rozšířit své podnikatelské aktivity a potřebujete nějakou sumu peněz na rozjezd. Podnikatelské úvěry od FIO banky se zaměřují na financování aktivit podnikatelů z České republiky a ze Slovenska. FIO banka nabízí své zkušenosti z investičního, provozního a projektového financování.

Podnikatelský úvěr od FIO banky můžete získat v částce od tří do 170 miliónů Kč. Výše úvěru je závislá na kvalitě poskytnutého zajištění. Doba splatnosti je stanovena od jednoho roku do osmi let, ale doba se dá i prodloužit po vzájemné dohodě. Nejideálnější druh ručení je nemovitostí. Další možností ručení jsou bonitní pohledávky a movitý majetek. Ocenění nemovitosti probíhá pro obvyklé zástavy zdarma. Ručení je umožněno i v kombinaci různých druhů záruk – cennými papíry, dopravní technikou po skončení leasingu atd. Poplatek za poskytnutí úvěru se stanovuje podle individuálních případů úvěrů. Výše úrokové sazby se odvíjí od základní sazby banky či na tržní úrokové sazby PRIBOR či EURIBOR.

K výhodám podnikatelského úvěru u FIO banky patří nulové poplatky za vedení úvěru, účtu i za platební styk. Úrok se počítá na denní bázi. Jestliže potřebujete úvěr splatit předčasně, můžete to učinit zcela zdarma, tedy bez sankčních poplatků.

Jestliže máte zájem získat podnikatelský úvěr od FIO banky, stačí kontaktovat úvěrové pracovníky, nebo poslat vyplněný formulář, který získáte na webových stránkách banky. Při žádosti uvedete požadovanou výši a splatnost úvěru. Zmíníte i účel úvěru, zdroj splácení úvěru a zajištění úvěru. V případě, že budete mít zájem o investiční úvěru, přiložíte podnikatelský záměr. Úroky z podnikatelských úvěrů se pro každý úvěr nastavují individuálně, buď kladným nebo záporným úrokovým navýšením k základní sazbě. Současná základní sazba dělá 5,9 % p.a.