Flexibilní hypotéka od Komerční banky

Flexibilní hypotéka od Komerční bankyPeníze na bydlení jsou největší položkou, do které musí osoby během svého života investovat. Pokud nejde zrovna o koupi nového domu nebo stavbu, jedná se o rekonstrukce starších nemovitostí zděděných po příbuzných. Řemeslníci, materiál a vybavení jistě nejsou levnou záležitostí, proto hodně lidí preferuje hypotéku, kdy mají možnost si pořídit odpovídající bydlení a posléze ho splácejí. Flexibilní hypotéka od Komerční banky má výhodu, že se dokáže přizpůsobit klientům.

Flexibilní hypotéka od Komerční banky vám dává možnost si určit výši splátek hypotečního úvěru v částce, jaká vám maximálně vyhovuje.

Komu je určena? Zažádat si o ni mohou občané České republiky, cizinci s trvalým pobytem v ČR a rovněž občané členských zemí EU s průkazem k povolení k pobytu – přechodnému či trvalému. V případě manželů musí být aspoň jeden občanem České republiky, nebo musí vlastnit povolení k pobytu či povolení k trvalému pobytu. V případě této hypotéky se mohou stát žadateli až čtyři lidé z maximálně dvou domácností – manželé se berou jako spolužadatelé v případě, že nemají zúžené společné jmění manželů.

Minimální výše úvěru je stanovena na 200 000 Kč, maximální výše je omezena na 85 % (Hypoteční úvěr Klasik) nebo 100 % (Hypoteční úvěr Plus) z ceny nemovitostí v zástavě.

Zajímavý článek:  ČSOB - ČSOB Kreditní karta Platinum

Na začátku je odklad splátek proveditelný jenom u úvěru do 85 % ceny zastavených nemovitostí. Maximum úvěru závisí rovněž na schopnosti klienta splácet a na rozpočtových nákladech, kupní ceně apod.

Flexibilní hypotékou se hodí k financování koupi nemovitosti do vlastnictví i spoluvlastnického podílu, stavbu, rekonstrukci, modernizaci, na opravy. Dále ji využijete na koupi družstevního bytu, předplacení nájemného v případě uzavření nájemní smlouvy, vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti, na konsolidaci úvěrů a půjček, na stavební dozor, provizi realitní kanceláři, geometrické zaměření stavby a projektovou dokumentaci, vestavěné skříně, kuchyňskou linku a vedlejší náklady. Zažádat o Flexibilní hypotéku lze přímo n stránkách Komerční banky – http://kb.cz/cs/lide/obcane/bydleni/hypotecni-produkty/flexibilni-hypoteka.shtml